Lucas Intertrade

LEPICOL I KONSTIPACIJA - KLINIČKA STUDIJA

Studija: UČINCI SINBIOTIKA LEPICOL KOD ODRASLIH OSOBA S KRONIČNIM, FUNKCIONALNIM ZATVOROM.
Randomizirana, dvostruko slijepa placebom kontrolirana klinička studija.

CILJ: Procjeniti učinak Lepicola kod ispitanika s funkcionalnim zatvorom.

METODA:
69 ispitanika s funkcionalnim zatvorom prema kriterijima RIM III (manje od 3 stolice tjedno-obvezne) su randomizirani za uzimanje Lepicola ili placeba svakodnevno 4 tjedna. Tretman ispitanika je snimljen, tj praćen kroz dnevnike koje su nazvani - dnevnici pokretljivosti crijeva, s uključenim simptomima (PAC-SYM) i kvalitetom života (PAC-QOL).
 
REZULTATI:
Svih 69 ispitanika su završili studiju, 35 njih su koristili Lepicol, a 34 su bili u placebo skupini. Korisnici Lepicola su osjetili znatno više stolica tijekom 1. i 2. tjedna (P=0.021 & P=0.049), od korisnika placeba.

Intenzitet  simptoma konstipacije smanjen je značajno u skupini koja je koristila Lepicol  (P=0.030),  a također su doživjeli i bolju kvalitetu života (p=0.003), u usporedbi s placebo  skupinom. Simptomi konstipacije su znatno smanjeni (P=0.039) u odnosu na placebo skupinu.

Dodatno, znatno je smanjeno korištenje laksativa (P=0.001) u Lepicol skupini, a bitna razlika u nuspojavama nije bila zabilježena.
 
ZAKLJUČAK:
Lepicol brzo djeluje u povećanju broja stolica, smanjuje simptome zatvora, pruža bolju kvalitetu života, te smanjuje upotrebu laksativa.

OVA STUDIJA POKAZUJE DA JE LEPICOL SIGURAN I UČINKOVIT IZBOR U RJEŠAVANJU  KRONIČNOG, FUNKCIONALNOG ZATVORA.

Galerija:


Copyright 2011Lucas Intertrade d.o.o.

Site mapIzrada web stranica Virtus Dizajn